Проект за дигитален хъб BG:Hub

Чрез дигитален хъб Община Бургас ще се включи в световната споделена дигитална култура

 

Дигиталната трансформация на европейската икономика и общество е в пълен ход. Доказателство за това са значителните инвестиции и разработване на стратегии и програми за дигитализация, които провеждат развитите икономики.

На 19 април 2016 г. Европейската комисия прие Пакета “Единен дигитален пазар” (Digital Single Market package). Надграждайки различни национални инициативи на отделни страни-членки, Европейската комисия предвижда да предприеме действия по пет основни оси:

1/ Европейска платформа от национални инициативи в дигиталните индустрии

2/ Дигитални иновации за всички: Дигитални иновационни хъбове

3/ Засилване на лидерството чрез партньорства и индустриални платформи

4/ Създаване на правна рамка, отговаряща на дигиталната ера

5/ Подготовка на европейците за дигиталното бъдеще

Очаква се мобилизиране на общо над 50 милиарда евро под формата на публични и частни инвестиции в подкрепа на дигитализацията на индустрията до 2020 г.

Във връзка с ос № 2 на пакета “Единен дигитален пазар” (Digital Single Market package) е създадена Пан-европейската мрежа на дигиталните иновационни хъбове (DIHs), за която мрежа ще се отделят по 100 милиона евро на година в периода 2016-2020 г.

За да върви в крак с ЕС, България трябва да инвестира в развитие на технологиите, предприемачеството и иновациите, освен за да гарантира бъдещото си развитие, но и за да запази значителните си запаси от специалисти и предприемачи, които в условията на нарастваща глобализация биха били привлечени от други държави, в случай, че не получат необходимата подкрепа в родината си. Важен момент в осъществяването на дигиталната трансформация е тя да бъде оформена и подпомагана от централната и местната власт.

България, като държава-членка на ЕС, също развива дигитализацията и технологиите си, но темповете на растеж извън столицата са изключително ниски.

Инициативата за създаване на дигитална екосистема в гр. Бургас търси да подкрепи общото развитие на дигиталните технологии и предприемачеството в България. От своя страна, град Бургас отговаря на всички условия за изграждане на силна мрежа от дигитални хъбове, които да гарантират бъдещия просперитет на региона чрез осигуряване на поток от инвестиции в иновативни технологии, свързани с традиционните индустрии, развитие на образованието и подобряване на предприемаческата среда в областта.

Целта е в следващото десетилетие да се осъществи коренна дигитална трансформация в Бургас. Градът разполага с неусвоен потенциал, което позволява да се превърне предизвикателството на дигиталната революция във възможности и в бъдеще икономиката на региона да стане още по-силна.

Изграждането на дигитални хъбове ще подобри сътрудничеството между компаниите, бизнес стартъпите, финансиращите институции, научните институти и обучаващите институции в качеството им на отделни елементи от съвременните дигитални екосистеми. Чрез създаване на дигитални хъбове Община Бургас ще се включи в световната споделена дигитална култура.

Дигитализацията вече създава един интелигентен, информационно ориентиран, високопродуктивен и свързан свят, който само преди няколко години беше по-скоро футуристична визия, отколкото реалистичен сценарии. През последните години, този процес доведе до невиждани досега креативни трансформации. Днес дигиталните технологии и иновации се развиват като започват от една идея, оформена като експеримент и стигат до пазарен масов продукт и дори глобален бранд, за няколко години или дори само месеци.

Ерата на изолираните решения е към своя край. Само чрез работа в сътрудничество между организациите, в мрежа, и с общи усилия като местна общност и общество, ще могат да се намерят и внедрят отговорите на въпросите, които ще възникнат в непосредствено бъдеще.

 

Абонирайте се за нашия newsletter