Регионално обсъждане на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС)

Интелигентната специализация е концепция за разработване на политики за научни изследвания и иновации, обхванати в цялостна визия за развитието, базирано на териториалния капацитет и амбиции на регионите. Тази концепция съчетава организационен със структурен подход, като подчертава взаимодействията между местни и международни участници, които участват и улесняват процесите на обучение и развитие.

Представеният проект на ИСИС е доразвито и актуализирано издание на документа от програмния период 2014-2020, разработено в съответствие с целите за устойчиво развитие на ООН и шестте приоритета на Европейската комисия за 2019-2024 г. – Европейският зелен пакт, Европа подготвена за цифровата ера, Икономика в интерес на хората, По-силна Европа на световната сцена, Утвърждаване на европейския ни начин на живот и Нов тласък за европейската демокрация. Стратегията подлежи на постоянен процес на обновяване с активното и непрекъснато участие на широк кръг заинтересовани страни, в т.ч. представители на бизнеса, публичния сектор, научни организации, социалните партньори и неправителствените организации.

Във връзка с изпълнението на тематичното отключващо условие съгласно чл. 15 от Регламент (ЕС) № 1060/2021 към специфични цели за иновации и умения в рамките на Цел на политиката 1 „По-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и интелигентна икономическа трансформация и регионална свързаност на ИКТ“ за средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+ и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г. Министерството на иновациите и растежа организира обществени консултации на проекта на актуализирана Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС).

Покана за обсъждането на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС) в Югоизточния регион

 

Уважаеми дами и господа,

 

Министерството на иновациите и растежа (МИР) подготви проект на актуализирана Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021 – 2027 г. (ИСИС)

Проектът беше публикуван за обсъждане на 1 август 2022 г. в Портала за обществени консултации на Министерски съвет – https://www.strategy.bg/

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е стратегическата рамка за устойчиво развитие, базирано на научни изследвания и иновации, на териториалния капацитет и амбиции на регионите и на широкото участие на заинтересованите страни. Стратегията ще изиграе централна роля за укрепването на регионалните иновационни екосистеми, за да могат да стимулират и поддържат икономическия растеж.

Стратегията е базисен програмен документ за определяне на целия комплекс от мерки за финансиране на иновации в програмен период 2021 – 2027 г., позволявайки на страната достъп до ресурсите по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) и Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ) за периода 2021 – 2027 г.

Регионално обсъждане на Стратегията ще се организира на 2 септември 2022 г. от 11.30 ч. до 13.00 ч. в зала "Петя Дубарова" в КЦ "Морско казино", Бургас. Ще бъде представен проектът на ИСИС и ще се обменят мнения за възможностите, които Стратегията ще отвори пред развитието на Република България и Югоизточен регион на планиране.

Информационното събитие ще се проведе в хибриден формат.

Изпращаме и линк за онлайн участие:

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82199214983?pwd=eFMwUkkxVTdLR2pHTzJuQXM2MmV4dz09

Meeting ID: 821 9921 4983

Passcode: 155557

Коментари по проекта на ИСИС могат да бъдат изпращани както чрез Портала за обществени консултации, така и на електронна поща: n.karamihov@mig.gov.bg и e.beduyan@mig.gov.bg

 

 

 

Абонирайте се за нашия newsletter