Национална координационна среща EEN InnoForward

На 9 и 10 юни в хотел България (ул. Александровска 21), Бургас, се провежда Национална координационна среща EEN InnoForward.

Организатор на срещата е Югоизточния дигитален иновационен хъб /ДигИхъб/, който е партньор на мрежата за Югоизточния регион на България.

Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса-Enterprise Europe Network (ЕЕN) e най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в развитието на техния иновационен и технологичен потенциал, както и за подобряване на информираността им за политиките на Европейския съюз.

Югоизточният дигитален иновационен хъб /ДигИхъб/ е създаден през 2020 г. в Бургас от Община Бургас, „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, Университет „проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски свободен университет, ИКТ клъстер-Бургас и Фондация ДИНТ.

Enterprise Europe Network помага на бизнеса да се иновира и да се развива в международен мащаб. Това е най-голямата в света мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия (МСП) с международни амбиции.

Мрежата е активна в цял свят. Тя обединява експерти от организации-членки, които са известни с отличните си постижения в подкрепата на бизнеса.

Членуващите организации включват:

 • Технологични стълбове

 • Организации за подкрепа на иновациите

 • Университети и изследователски институти

 • Организации за регионално развитие

 • Търговско-промишлени камари

Отделните фирми не могат да станат членове на мрежата, но могат да се възползват от множество предлагани услуги. Вижте също инфографиката на Enterprise Europe Network infographic(.pdf).

Екипите от мрежови експерти във всяка организация-членка, между които е Югоизточният дигитален иновационен хъб /ДигИхъб/, предлагат персонализирани услуги на бизнеса.

Те познават местната бизнес среда и имат контакти за бизнес възможности по целия свят.

Мрежата може да предложи и целенасочен подход, насочен специално към вашия бизнес сектор. Неговите експертни групи обхващат всички ключови икономически сектори, от здравеопазване до агрохрани, от интелигентна енергия до мода и текстил. Освен това мрежата ще помогне на компаниите да увеличат своята устойчивост и подкрепя МСП в прехода им към по-устойчиви и дигитални бизнес модели.

Темите, които ще бъдат разгледани в четирите работни панела на Националната координационна среща EEN InnoForward включват:

• ЕЕН грантов договор

• Брийф от/за САГ на 5.04.2022/21-22.06.2022

• Предстоящи отчети - междинен, годишен.

• Работен гайд за InnoForward

• Комуникации

Обект на дискусии ще бъдат:

• Сайтове и социални мрежи - оперативна работа, роли, общ подход на българската мрежа

• Брандиране

• Съвместни събития и дейности за популяризиране на мрежата

•Работа с/за клиентите в CONNECT - възможности за структуриране и филтриране на информацията, регистриране на клиенти и др.

• Електронни бюлетини на различни теми - В2Вта, технологични оферти и заявки, partner search за проекти и др.

Абонирайте се за нашия newsletter