В Конгресния център на град Бургас се провежда конференцията „Digital Burgas“

На 07.06.2022 г., от 09:00 часа, в Международен конгресен център – Бургас стартира двудневната конференция „Digital Burgas“. Тя има за цел да подпомогне иновациите и адаптирането на новите технологии, осигурявайки взаимно допълване между публичния и частния капацитет.

Лектори на събитието са представители на държавната и местната власт, изявени водещи представители на бизнеса, научните среди и асоциациите в бранша, които имат отношение към отговорни и устойчиви решения за интелигентен растеж.

Организатори на конференцията са Digital Bulgaria и Община Бургас.

Едно от изказванията, което направи много силно впечатление, бе докладът на заместник-министъра на транспорта и съобщенията Дилян Берковски. Той заяви, че европейските програми в областта на цифровите технологии са реален инструмент за създаването на интелигентни градове и даде конкретна информация за актуални източници на финансиране.

По програма „Цифрова Европа“ още този септември предстои отваряне на конкурси в областта на изкуствения интелект, задълбочените цифрови умения и данните, каза още заместник-министърът.

Механизмът за свързване на Европа дава възможност за участие на общини, публични органи, мобилни оператори, доставчици на услуги, индустрия и др. Една от темите, които ще получат финансиране, е 5G за интелигентни общности. Целта е да се подкрепи ранното внедряване на 5G-базирани системи, които да се ползват от публични органи или доставчици на услуги.

Други области са облачните технологии, подготовката за внедряване на трансгранична цифрова инфраструктура, 5G покритие по транспортните коридори.

В Цифровия сектор на Механизма се предвижда и финансиране на Опорна свързаност за цифрови глобални портали. Разгръщането може да включва подводни кабелни системи, сателитни инфраструктури и свързаност. Това съвпада с плановете на България за цифрова свързаност през Черно море.

Гордост у присъстващите предизвика изказването на заместник-министъра на иновациите и растежа Карина Ангелиева,която чрез видеовръзка обяви, че Бургас е един от одобрените кандидати за европейски цифров иновационен хъб в България!

 

Абонирайте се за нашия newsletter