Бургас вече е част от Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса

Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса-Enterprise Europe Network (ЕЕN) e най-голямата информационно-консултантска мрежа в Европа за подпомагане на малките и средните предприятия (МСП) в развитието на техния иновационен и технологичен потенциал, както и за подобряване на информираността им за политиките на Европейския съюз.

Югоизточният дигитален иновационен хъб /ДигИхъб/, създаден през 2020 г. в Бургас от Община Бургас, „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД, Университет „проф. д-р Асен Златаров“, Бургаски свободен университет, ИКТ клъстер-Бургас и Фондация ДИНТ, вече е член на Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса (Enterprise Europe Network).

Като основен инструмент на Европейската комисия за провеждане на политиките й за подпомагане на малкия и среден бизнес в Европа, Европейска мрежа в подкрепа на бизнеса има за цел да повишава конкурентоспособността на малките и средните предприятия чрез предоставяне на интегрирани консултантски услуги в областта на технологичния трансфер, иновациите и бизнеса.

ЕЕN стартира паралелно в София и Брюксел през 2008 г., когато обединява в едно предходните Европейски иновационни центрове (IRC Network) и Евро инфо центровете (Euro Info Centres) и към момента е представена в над 600 организации на територията на 66 държави. Мрежата покрива цяла България с офиси в София, Враца, Русе, Добрич, Ямбол, Стара Загора, Пловдив и Сандански. За първи път и Бургас е точка от нея.

Югоизточният дигитален иновационен хъб /ДигИхъб/ си поставя за основна цел да подпомага компаниите да иновират и да се развиват в международен план чрез осигуряването на достъп до нови пазари за произвежданите в България продукти, възможност за достъп до нови технологии, за стимулиране на иновации в бизнеса и сътрудничество в научноизследователски и развойни проекти.

ДигИхъб предлага безплатен достъп до редица консултантски услуги, включващи експорт на продукти или услуги на нови пазари, получаване на CE маркировка за продуктите, финансиране на плановете за растеж, защита на активите на интелектуална собственост в друга държава, информация за свързаните с иновации политики, законодателство и програми за подкрепа, връзка с местни заинтересовани страни в областта на иновациите и информация за достъп до местни източници на финансиране/подкрепа.

Абонирайте се за нашия newsletter