Община Бургас дигитализира старите си документи, тази година ще достигне кота 1 милион

 

През 2007 година Община Бургас стартира процес за дигитализация на най-старите си документи. Днес, 15 години по-късно, свършената работа се измерва с цифрата 952 670. През следващите месеци екипът на общинския отдел „ГРАО“ има амбицията да достигне котата 1 000 000 сканирани документа.

Тази дейност се извършва със собствени средства. Във всеки следващ общински бюджет се заделят по мъничко целеви средства, но процесът не е спирал.

Първите писмени документи за населението на Бургас стоят на хартия от 1893 година. Дигитализацията започна именно с тях.

Сканираните копия се съхраняват в електронен фонд. При работа с граждани откриването им е много по-лесно. Освен това не се налага прелистване на най-старите документи, което допълнително ги уврежда. Наближава времето много от тях да бъдат предадени на постоянно съхранение в Държавния архив.

 

burgas.bg

 

Абонирайте се за нашия newsletter