Сигурност и правосъдие в дигиталния свят: предложения на ЕК за ратификация на нов международен инструмент за подобряване на сътрудничеството за достъп до електронни доказателства

 

Днес Комисията прие две предложения за разрешаване на държавите-членки на ЕС да подпишат и ратифицират Втория допълнителен протокол към Будапещенската конвенция на Съвета на Европа за киберпрестъпленията.

Този протокол ще подобри достъпа до електронни доказателства, необходими за наказателни разследвания, и ще засили капацитета на правоприлагащите и съдебните органи за борба с киберпрестъпността. Той осигурява основа в международното право за по-ефективно сътрудничество между властите и доставчиците на услуги от частния сектор за получаване на електронни доказателства. Ще се засили взаимната правна помощ и ще се помогне при създаването на съвместни екипи за разследване.

Протоколът също така включва силни гаранции за защита на основните права, включително правото на личен живот и правото на защита на личните данни. Това ще насърчи прилагането на такива предпазни мерки като основа за сътрудничество на правоприлагащите органи в световен мащаб.

Комисията договаря протокола от името на Европейския съюз. Текстът на протокола беше приет от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 17 ноември 2021 г. след четири години преговори между 66-те държави, страни по Будапещенската конвенция.

Сега Съветът на Европейския съюз трябва да приеме решенията, които разрешават на държавите-членки на ЕС да подпишат и ратифицират Втория допълнителен протокол в интерес на Европейския съюз. За решението за ратификация е необходимо съгласието на Европейския парламент.

Очаква се Съветът на Европа да организира церемония по подписване на Протокола през пролетта на 2022 г. Будапещенската конвенция е в основата на глобален съюз срещу киберпрестъпността и е подписана от всички държави-членки на ЕС. Тя е в основата на законодателството за борба с киберпрестъпността в 80% от страните по света.

(За повече информация: Adalbert Jahnz - тел.: +32 229 53156; Laura Bérard - тел.: +32 229 55721; Ciara Bottomley - тел.: +32 229 69971)

 

Абонирайте се за нашия newsletter