Югоизточният дигитален иновационен хъб и Столичната общинска агенция за инвестиции подписаха Меморандум за сътрудничество

Днес, 02.04.2021, Столичната общинска агенция Инвест София и Югоизточния дигитален иновационен хъб /ДигИхъб/-Бургас подписаха Меморандум за сътрудничество. Съучредител на Меморандума е Община Бургас. Това е поредната стъпка от започналата в края на миналата година инициатива за национално обединение на големите индустриални центрове у нас. Меморандумът има за цел да установи сътрудничество между София и Бургас в дейностите по изготвяне на инвестиционни профили на двата града и привличане на инвеститори чрез споделен ресурс и под обща стратегия, за да бъде налагана страната ни като притегателна инвестиционна дестинация и да привлича нови стратегически инвеститори.

Двете страни са твърдо решени да си съдействат в подобряването и разширяването на дейноста си като центрове за високоефективни индустрии на знанието (knowledge industries), подкрепящи бизнес средата в градовете София и Бургас, и привличащи потенциални инвеститори и талантлива работна ръка.

Югоизточният дигитален иновационен хъб е съвместна инициатива на организации от публичния, частния, неправителствения и образователния сектор в град Бургас. Основната цел на Дигиталния хъб е засилване на технологичния и иновативен потенциал на региона чрез подпомагане на бизнеса в развитието на иновации, ефективен преход към дигитализация на работните процеси и улесняване на сътрудничеството между заинтересованите страни, технологичните експерти, инвеститорите, държавната администрация и академичните среди. Организацията е част от паневропейската мрежа от дигитални иновационни хъбове.

Инвест София е част от общата администрация на Столична община. Мисията на агенцията е да подкрепя развитието на града като модерен, прогресивен, иновативен, интелигентен и зелен град, притегателно и предпочитано място за стартиране и развитие на бизнес, развойни дейности, стартъп и предприемачески проекти от български и чуждестранни организации.

На срещата в гр. Бургас, кметът, г-н Димитър Николов, представи постиженията на града по отношение на привличането на инвестиции и изрази своята подкрепа за укрепване на добрите отношения между двете общини. Той подчерта, че общинската администрация ще продължи да подкрепя всички инициативи за развиване на таланти и подобряване на условията за бизнес, които са в основата на наблюдаваната през последните години повишаваща се миграция към града, който е неколкократен носител на престижната награда „Най-добър град за живеене“.

Главният изпълнителен директор на Инвест София, г-жа Мария Христова, посети и най-новото попълнение в иновативната научна инфраструктура в Бургас – лабораторията за виртуална и добавена реалност в университета „Проф. д-р Асен Златаров“. Проф. Сотиров, член на УС на ДигИхъб, презентира възможностите на лабораторията, която е изградена по най-съвременен модел от компанията от Силиконовата долина – EON Reality.

 

 

 

 

 

 

 

Абонирайте се за нашия newsletter