Зеленият пакт и дигитализацията имат огромен потенциал за догонващото развитие на страната

 

Евродепутатът от ДПС и заместник-председател на група „Обнови Европа” Искра Михайлова бе домакин на онлайн дискусия на тема: „Зелен пакт и дигитална трансформация - възможности за конкурентоспособността на българската икономика“, която предостави платформа за обсъждане на приоритетите на ЕС и потенциалът им за растеж, основан на устойчив преход към неутрална по отношение на климата икономика и цифрови технологии.

„2020 беше година на натиск и загуби - за здравните системи, за световната и европейска икономика. Заживяхме в дигитален свят, замислихме се за това как ще изглежда светът в бъдеше. Но тя бе и година на обединение и мобилизация за ЕС. Страните членки осъзнаха, че никой не може да се справи сам с пандемията. Европейската комисия пое своята насочваща процесите роля, в мерките за здравната криза, в съхраняването на единния пазар и свободното движение на стоки и в подкрепата за бизнеса във всяка отделна страна.

Постигнахме споразумение по ключови инициативи, които ще определят бъдещето на ЕС за години напред – Многогодишната финансова рамка, Механизма за възстановяване, а Зеленият пакт и дигиталната трансформация безспорно се превърнаха в двата основни елемента на новата стратегия за развитие на ЕС.

В началото на 2021 година от огромно значение е как страните членки ще приложат и реализират тази стратегия, за да извлекат най-много за гражданите и икономиките си. За това се срещаме днес – да съберем на едно място визията и възможностите, създадени от Комисията, намеренията и плановете на българската държава и погледа на бизнеса, който трябва да реализира, приложи и постигне максимален ефект за догонващо развитие на страната ни и превръщането ни в основен икономически фактор в европейското семейство“, изтъкна Михайлова.

В своето изказване, изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия, с ресор "Европа, подготвена за цифровата ера", Маргрете Вестагер подчерта, че ЕС все още е водеща по отношение на разработването на иновативни решения, но иновациите сами по себе си не са достатъчни да осигурят растеж и просперитет.

„Необходимо е да направим връзката между развойна дейност, иновации и бизнеса и икономиката. Пандемията на Ковид-19 безспорно има трагични последици, но трябва да я превърнем и във възможност, да направим нужния скок напред, а ще бъдем конкурентоспособни само ако изграждаме зелено и дигитално бъдеще. Това е и идеята за плана за възстановяване, който е безпрецедентен не само по отношение на своя размер, но и на дизайна си.

С него, България ще има възможност да се възползва от допълнително 10 млрд. евро, отделно от възможностите по многогодишния бюджет, за да предостави нужния тласък към икономически растеж и модернизирани услуги за гражданите и бизнеса. Независимо дали сме готови или не, зелената и цифрова трансформация предстоят, така че „каквото посеем – това ще пожънем“.

Онлайн дискусията се проведе в контекста на приетите в края на декември 2020г. многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г. и инструмента за възстановяване Next Generation EU, Делегация на ДПС към Група „Обнови Европа“ в Европейския парламент, които ще позволят на ЕС да предостави безпрецедентно финансиране в размер на 1.8 трилиона евро през следващите години в подкрепа за възстановяването и развитието на конкурентоспособността на европейската икономика с акцент върху новите приоритети на ЕС свързани с екологичния и цифровия преход.

Сред тях ключово място заема т.нар. Европейски зелен пакт, който цели устойчивост, модернизация и конкурентоспособност на икономиката в ЕС, използвайки ефективно ресурсите с грижа към околната среда, така че до 2050 г. Европа да стане първият неутрален по отношение на климата континент, в който икономическият растеж не зависи от традиционното използване на въглеродни ресурси. Същевременно, с поглед в бъдещето приоритет за Брюксел е и разработването на иновативни решения, технологичното и дигитално развитие на държавите-членки.

Пандемията от коронавирус направи тези амбиции още по-актуални, като Европейската комисия представи мащабен план за възстановяване, който да подпомогне справянето с икономическите и социални щети, причинени от пандемията и да даде тласък на европейското възстановяване в съответствие с поставената двойна цел за екологичен и цифров преход.

epicenter.bg

 

 

Абонирайте се за нашия newsletter