Пет добри причини да разширите бизнеса си с Еразъм за млади предприемачи

 

МСП(малки и средни предприятия) представляват 99% от предприятията в Европа и допринасят за 60% от заетостта в европейския частен сектор, създавайки 85% от новите работни места. Да им се даде възможност да се възползват още повече от единния пазар е приоритет за Европейската комисия. И в тази светлина минаха вече 10 години от стартирането на финансираната от Европейския съюз програма „Еразъм за млади предприемачи“ като инициатива на Европейския парламент. Като критично действие на Плана за действие „Предприемачество 2020“, програмата има за цел да възвърне предприемаческия дух в Европа, да подкрепи новите предприятия във ключови фази от жизнения си цикъл и да им помогне да се развиват.

По същество Еразъм за млади предприемачи е трансгранична програма, улесняваща обмена на предприемачески и управленски опит. Обменът се осъществява чрез контакт на новосъздаден или потенциален предприемач с добре опитен предприемач, който управлява малко или средно предприятие в друга държава.

Двамата основни участници са: 1. Новите предприемачи (НП), разбирани както като новосъздадени предприемачи, които твърдо планират да започнат собствен бизнес, така и предприемачи, които наскоро са започнали собствен бизнес с по-малко от три години оперативност и 2. Домакинът Предприемачи (ДП) са успешни и опитни предприемачи, пряко ангажирани в предприемачеството на ниво МСП с повече от 3 години предприемачески опит.

Обменът се улеснява от националните посреднически организации (ПO), които са официално назначени за установяване на контакти между НП и ДП и за осигуряване на успешни взаимоотношения между тях. Те съществуват, за да осигурят перфектното съвпадение и да помогнат на двете страни с всичко, свързано с промоция, информация, въвеждане, утвърждаване или подобряване на приложения, подреждане на контакти, издаване на договори, логистична поддръжка или прости съвети и насоки през процеса.

Изглежда като добра сделка, нали? Но ако все пак се нуждаете от размисъл, убедете се в тези пет допълнителни отлични причини да засилите бизнеса си с Еразъм за млади предприемачи.

1. Той носи чист въздух за вашия бизнес

2. Осигурява качество

3. Това не води до допълнителни разходи

4. Той е гъвкав

5. Лесно е


Числата говорят сами за себе си! Със подадени вече над 21 000 молби и 7000 установени взаимоотношения 61% от новите предприемачи и 54% от предприемачите домакин са отчели увеличен оборот след участие в програмата. Без магически пръчици, само упорит труд и блестящи идеи! Готов ли сте?

Навигационна пътека:

 

 

Абонирайте се за нашия newsletter