България: чатбот, който предоставя важна информация, свързана с коронавируса

 

 

Българската асоциация „Югоизточен дигитален иновационен център“ -"Southeastern Digital Innovation Hub" разработи и интегрира напълно безплатно за нуждите на Община Бургас - чатбот, който предоставя важна информация, свързана с коронавируса. Разработката използва данни от Община Бургас, Министерството на здравеопазването и Световната здравна организация и е достъпна за гражданите денонощно по време на извънредното положение.

Чатът на Община Бургас е безплатен и очаква въпросите на гражданите, свързани с коронавируса. Той е интегриран в платформата за интелигентен град Smart Burgas https://smartburgas.eu/bg и скоро ще бъде добавен на официалния уебсайт на Община Бургас. Развитието ще съответства на профила на общината във Facebook, така че да може да обслужва гражданите директно чрез социалната мрежа. След вдигането на извънредното положение чатботът ще продължи да обслужва гражданите на Община Бургас, предоставяйки им информация за административни услуги, спорт, образование и други. Чатботът се развива самостоятелно и се нуждае от постоянни промени в софтуерния сценарий, в който работи.

Разработчикът на чатбота - Асоциация "Югоизточен цифров иновационен център" или DigIhub, е създаден в Бургас малко преди въвеждането на извънредното положение. Това е съвместна инициатива на организации от публичния, частния, неправителствения и образователния сектор в Бургас. Югоизточен Дигитален Иновационен Хъб има за цел да подпомогне ефективния преход към дигитализация на работните процеси, да подкрепим представителите на бизнеса в региона за въвеждане и / или внедряване на цифрови технологии и интелигентни системи и тези, които предлагат услуги с по-високо качество.

DigIhub дава възможност на междусекторните съвместни инициативи, семинари и иновативни стартъпи. Той допринася за реализирането на съвместни проекти за дигитална трансформация на бизнеса, което засилва технологичния и иновативен потенциал на региона за предоставяне на широк спектър от услуги в областта на туризма, културната идентичност, логистиката и мобилността.

Основателите на DigIhub,са Община Бургас, Индустриалният логистичен парк, ICT Cluster-Burgas, които са дигиталната екосистема на Бургас, Фондация за обществени ползи „Дигитализация и интеграция на нови технологии“ (DINT), Българска академия на науките , Университет „Проф. Д-р r Асен Златаров“ и Бургаския свободен университет.

Повече информация за целите на DigIhub можете да намерите тук.

clustercollaboration.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонирайте се за нашия newsletter