Дигитална трансформация в дългосрочен план

 

В днешната епоха на промени и несигурност дългосрочната визия е ключова при разглеждането на дигиталната трансформация, показва последният доклад на Deloitte. 10-тото издание на Directors’ Alert - „Да погледнем в дългосрочен план” - разкрива вижданията на световните бизнес лидери, идентифицира задълженията на борда на директорите и показва областите, които ще спечелят в най-голяма степен от прилагането на дългосрочния подход.

Според Брет Томкинс от Deloitte такава област е изискването за по-голяма прозрачност при отразяването на екологичната, социалната и управленската информация. В случая дългосрочната перспектива се очаква да подобри репутацията на компаниите, както и тяхната способност да привличат таланти.

„Бизнес дейността се отразява както положително, така и отрицателно върху обществото като цяло. Тя осигурява работни места за гражданите, а също така стоките и услугите, търсени от клиентите. Същевременно обаче организациите използва редки ресурси и тяхната дейност почти неизбежно оказва влияние върху обществото и средата“, коментира Томкинс. В тази връзка начинът, по който се управляват компаниите, е изключително важен. Решенията, взети днес, ще имат своето отражение в бъдещето и затова лидерите трябва внимателно да оценят и преосмислят значението на своите организаци за обществото.

Ето кои са и другите области, при които дългосрочната визия ще помогне за постигането на успех:

• Разбирането на четвъртата индустриална революция (Индустрия 4.0) – Четвъртата индустриална революция, която често се нарича само Индустрия 4.0, се развива чрез новите технологии и дигитализацията. Тя изисква от бордовете на директорите и мениджърските екипи да планират за дълъг период от време и по нови начини. Високите скорости при Индустрия 4.0 ще наложат необходимост от бързо взимане на решения и незабавни реакции, което на свой ред обяснява защо е важно да се разбират дългосрочните последствия от случващата се промяна.

• Данъчна стратегия в дигиталния свят – Данъците се превърнаха в изключително приоритетен въпрос за бордовете на директорите, тъй като установените законодателни рамки не са адаптирани за дигиталния свят. На фона на промените в тази сфера организациите трябва внимателно да определят своите данъчни стратегии, за да гарантират, че се съобразяват изцяло със законовите изисквания и са подготвени за възможностите и рисковете вследствие на промените.

• Стратегии за участието на инвеститорите и акционерите – Нито една индустрия и публична компания не е имунизирана срещу намесата на акционерите – независимо дали става дума за конструктивни или спорни предложения. Нарастващият интерес към корпоративното управление изисква от организациите да бъдат подготвени да включат акционерите проактивно и да имат добър и дългосрочен план за тяхното участие.

„Бордът също така трябва да изисква от мениджърите да разберат и да се подготвят за новите условия, рискове и възможности, които вероятно ще се появят през следващите години. Има твърде много примери на компании, които са фокусирани върху краткосрочните цели и постижения. Вместо това те трябва да насочат своето внимание към дългосрочните последствия от своите стратегии, решения и инициативи“, заключва Томкинс.

Изтеглете доклада тук: Download the report

deloitte.com

 

 

Абонирайте се за нашия newsletter